منو

  نوار سیلینگ ( Sealing ) کورنینگ ( Corning )

  نوار سیلینگ ( Sealing ) کورنینگ ( Corning )

  ( 0 دیدگاه کاربران )
  فروشنده: مبنا ژن
  ارسال کالا از مبنا تجهیزات
  وضعیت در انبار: موجود
  آماده ارسال از انبار
  گارانتی: مبنا ژن
  ارائه محصول با کیفیت اصلی
  پرداخت: ایمن و سریع
  با تمامی کارت های عضو شتاب
  سوالی دارید؟
  با 02166381035 ما تماس بگیرید

  توضیحات

  انــواع ســیلینگ فیلــم هــای کورنینــگ، در زمینه های مختلف آزمایشــگاهی از جملــه ELISA ،  Real-time PCR ، PCR و کشــت ســلول طراحــی و تولیــد گردیده انـد :

  1. Axymat Sealing Mats:  ایــن محصــول جنــس ســیلیکونی قابــل اتــوکلاو، قابــل شســت و شــو و چندبــار مصــرف دارد؛ و مقدار تبخیــر مــاده را در زمان آزمایــش بــه پایین ترین حد ممکن مــی رســاند . همچنیــن جهت کاربردهــای PCR و ذخیــره ســازی، در محدوده دمایــی گسترده ، مناســب می باشد.

  2. ImpermaMat Sealing Mats: ایــن محصــول نیــز جهت کاربردهــای PCR و ذخیـره سـازی در محدوده دمایـی گسترده ، طراحـی شـده اسـت و عـلاوه بـر دارا بـودن ویژگی های Axymat Sealing Mats ، در برابر مـواد شـیمیایی مقاوم بوده و جهت ذخیـره محلـول هـای شـیمیایی نیـز بـه کار مـی رود .

  3. Sealing Films: ایـن محصـول هـم در محدوده دمایـی گسترده و در زمینه های Real-time PCR ، PCR و  ذخیـره سـازی مناسـب اسـت کـه در انـواع مختلفی ارائه می گردد:
  Breathable
  UltraClear, Pressure-Sensitive
  Aluminum
  CyclerSeal
  AxySeal

  4. PlateMax Heat Sealing Films
  5. PlateMax Heat Sealing Films Rolls
  6. Sealing Films Roller

  مشخصات کلی

  24 ساعته

  پرداخت ایمن

  7 روز ضمانت برگشت

  تحویل اکسپرس