منو

  خدمات

  مشاوره جهت فضابندی ، الزامات ، آموزش ، تهیه و ساخت ، واردات و تأمین نیاز های مصرفی بخش های مولکولی و ژنتیک

  1- خرید ، فروش و تعمیرات کلیه دستگاه های آزمایشگاهی ، پزشکی ، پاتولوژی ، مولکولی و ژنتیک

   

  2- واردات و ارائه کلیه دستگاه های آزمایشگاهی ، پاتولوژی ، ژنتیک ، آموزشی و تحقیقاتی

   

  3- مشاوره جهت فضابندی ، الزامات ، آموزش ، تهیه و ساخت ، واردات و تأمین نیاز های مصرفی بخش های مولکولی و ژنتیک

   

  4- تأمین نیازهای مصرفی مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهی ، تشخیصی و تولیدی کشور

   

  5- دریافت و انجام کلیه تست های تخصصی آزمایشگاهی ، مولکولی و ژنتیک

   

  6- تحقیق و توسعه ، مارکتینگ ، آموزش و توسعه خدمات آزمایشگاهی

  24 ساعته

  پرداخت ایمن

  7 روز ضمانت برگشت

  تحویل اکسپرس